Jeśli jeste¶ś właś¶cicielem firmy ciesielsko - dekarskiej lub rozpoczynasz swoj± karierę w tej branży -  zapraszamy Cię do podjęcia  współpracy z nami.
Firma Abito od samego pocz±tku, a jest to już 15 lat działaln¶ości, przywi±zuje duż± wagę do ¶ścisłej, rzeczywistej współpracy z dekarzami, oraz nieustannie nawi±zuje nowe partnerskie stosunki z brygadami dekarskimi.
Doś¶wiadczenie zdobyte przez te lata pozwoliło nam uwrażliwić się na najczęstsze problemy napotykane przez ekipy wykonawcze podczas montażu pokryć dachowych.
Oferty sporz±dzane przez nas inwestorom na podstawie projektów cz też pomiarów rzeczywistych zawsze konsultowane są z  wykonawcami.
Staramy się, aby oferty sporz±dzone przez nas, zawsze zawierały wszystkie niezbędne elementy do wykonania kompletnego dachu.
Skutkuje to ograniczeniem do minimum czasu, który poś¶więca wykonawca na dokompletowanie niezbędnych materiałów.
Zaoszczędzony czas zdecydowanie przyspiesza wykonanie inwestycji i pozwala sprawniej rozpocz±ć następn±.
Nasze stany magazynowe na bież±co s± uzupełniane tak, aby nie doszło do sytuacji, w której nie bylibyśmy w stanie szybko dostarczyć  niezbędnych materiałów.
Stan magazynowy bogato zróżnicowanej palety kolorów blach płaskich dostępnych od ręki jest największy w Małopolsce.
Podejmuj±c z nami współpracę zyskujesz:
1.  możliwo¶ść wykonania obróbek blacharskich do poszczególnych dachów w naszym parku maszynowym.
2.  bezpłatne wypożyczenie 15 metrowej wyci±garki do dachówki "GEDA"  
3.  współudział w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez firmę Abito wspólnie z naszymi partnerami handlowymi.
4.  sposobnoś¶ć poznawania najnowszych technologii materiałowych i wykonawczych stosowanych  w budownictwie np. najnowsze techniki termoizolacji domów Linitherm.
5.  przywilej uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych.
6. szansę gromadzenia punktów lojalno¶ściowych wymiennych na cenne nagrody.
          
Zadzwoń 602-778-904
Gor±co zapraszamy !!..powrót
Engine: WDesign v3.01