Jak stosować izolację nakrokwiową Linitherm i dobrze połączyć ją z izolacją pionową.

Na to pytanie odpowiedzą nam poniższe opisy wraz ze schematami połączeń.Układanie elementów izolacyjnych Linitherm na deskowaniu z dystansową belką okapową

 
 
Krokiew szczytowa - krokwie wysunięte na zewnątrz, układanie elementów izolacyjnych na pełnym deskowaniu

 
 
Krokiew szczytowa - krokwie wysunięte na zewnątrz, układanie elementów izolacyjnych na pełnym deskowaniu

 
 
układanie elementów izolacyjnych na pełnym deskowaniu

 
 Krokiew szczytowa - krokwie wysunięte na zewnątrz układanie elementów izolacyjnych na deskowaniu.
 

 Układanie elementów izolacyjnych Linitherm na deskowaniu z krokwią dzieloną

 

 Krokiew szczytowa - krokwie wysunięte na zewnątrz, układanie elementów na deskowaniu

 
 
Układanie elementów Linitherm bezpoœśrednio na krokwiach

 
 
Krokiew szczytowa - bez krokwi wysuniętych na zewnątrz, układanie elementów izolacyjnych na deskowaniu

 
 
Krokiew szczytowa - krokwie wysunięte na zewnątrz,
układanie elementów izolacyjnych Linitherm bezpośœrednio na krokwiach


 
 
Układanie elementów izolacyjnych Linitherm na krokwiach i deskowaniu

 
 
Krokiew szczytowa - stare budownictwo

 
 
Układanie elementów izolacyjnych Linitherm - stare budownictwo

 
 
Krokiew szczytowa - stare budownictwo

 


..powrót
Engine: WDesign v3.01