<< lista produktów Linitherm
Poliuretan linitherm izoluje lepiejInstrukcja montażu systemu płyt Linitherm

Ocieplanie Śœcian: Linzmeier - Linitherm PAL W

Linzmeier - Linitherm PAL W

Smukła osłona cieplna jako rdzeń
izolacyjny ścian i element konstrukcji fasad wentylowanych

Linitherm PAL W-trudno zapalny system izolacyjny ścian zewnętrznych z maksymalną izolacyjnością, przy minimalnej grubości.
Niezawodny
Całościowa osłona cieplna ścian ...

Doskonałe parametry izolacyjności
cieplnej przy minimalnej grubości płyt
Izoluje jednolicie i wielkopo­wierzchniowo Pozytywne oddziaływanie pod kątem biologii budowli

.....szybki w układaniu.....

Prosty i poręczny przez poręczny format i niewielki ciężar
Bez mostków cieplnych w czasie układania Odporny na ściskanie i o stabilnej formie

.... w czasie budowy nowych i renowacji starych budynków


nie grubiej,lecz lepiej izolować


Smukła konstrukcja ścian - wartość ś 0,024
Trudno zapalny
Odporność ogniowa - klasa C-s2, d0 wg. DIN EN 13501-1
Ze zintegrowaną paroizolacją


LINITHERM PAL W

Rdzeń izolacyjny: twarda pianka PUR I PIR wg normy DIN EN 13165,klasa odporności ogniowej C-s2,dO wg DIN EN 13501-1 (odpowiada krajowej termi­nologii nadzoru budowlanego-materiał trudnozapalny) zgodnie z dopuszczeniem Z-23.15-1436 Zakres zastosowań PUR 024WAB, WZ, obustronnie pokryta folią aluminiową

Łączenie krawędzi: krawędzie płyty proste lub felcowane

Klasyfikacja wg EN: PUR-EN13165-T2-DS(TH)9-CS(10Y)100-TR40

Wymiary zewnętrzne: 1200x600mm (=wymiary obliczeniowe) (wymiary kryjące z felcem mniejsze o 2 cm)
Oszczędność ponad 40 procent energii przez wysokowydajną izolację zewnętrzną ścian.
Fasady podwieszane stanowią tradycyjny metodę budowy ścian zewnętrznych. Jako osłona zewnętrzna, chroniąca budynek przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, montowane są elementy z : drewna, łupka, kamienia, cementu włóknistego lub metalu.Płyty izolacyjne UNITHERM PAL W przykręcane są przy użyciu podkonstrukcji do ściany, tworząc jednolitą warstwę izolacyjną. Obustronne powłoka z cienkiej folii aluminiowej ,stanowi zaś warstwę paroizolacyjną przeciwdziałającą wnikaniu wilgoci. W ten sposób izolacyjność nie ulega zmianie.
Nie izolowane ściany zewnętrzne mogą tracić nawet ponad 40 procent ciepła. Stosując Linitherm PAL W uzyskujemy doskonałą osłonę cieplną oraz smukłą konstrukcję ściany. Materiał o wysokiej izolacyjności cieplnej jakim jest twarda i trudno zapalna pianka PURIPIR, odpowiada klasie odporności ogniowej C-s2, dO wg DIN EN 13501-1. Uwagi dotyczące klasy odporności ogniowej: należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju dopuszczeń i przepisów prawa budowlanego.

Współczynnik przewodności cieplnej dla elementów izolacyjnych wynosi (WLS) 0,024. Już przy najmniejszej grubości płyty , możliwe jest uzyskanie najlepszej wartości izolacyjności.
Współczynnik U jaki możemy uzyskać dla całej przegrody, stosując element izolacyjny o grubości 80mm, wynosi 0,24W/(m 2 K).Wymieniona wartość spełnia wymogi rozporządzenia z zakresu energooszczędności EnEV 2009.
Niskie koszty wynikające ze stosowania grubszych płyt, są opłacalne ze względu na oszczędność energii oraz gwarantują trwałe i efektywne rozwiązanie: użycie elementu o grubości 120mm, to wartość współczynnika U dla całej przegrody O,16W/(m 2 K).

Linitherm PAL W- optymalny jako rdzeń izolacyjny ściany dwuwarstwowej
Aby uzyskać wąską ścianę dwuwarstwową , z połą czeniami bez mostków cieplnych, decydujące znacznie ma użycie wysokowydajnej izolacji cieplnej. UNITHERM PAL W jako rdzeń izolacyjny, gwarantuje optymalną, spełniającą najwyższe wymagania, osłonę cieplną.
Konstrukcja ściany dwuwarstwowej jest wykonalna również w trakcie prac remontowych. Istniejący tynk fasady może zostać zastąpiony drugą , okalającą warstwą ,typową dla ściany dwuwarstwowej, z poprzedzającym ją rdzeniem izolacyjnym.
Izolacja cieplna -ekonomiczne znaczenie oraz zalety podjętych działań
  • Niskie koszty energii i wyższa niezależność od kształtowania się cen oleju opałowego, gazu,energii elektrycznej
  • Wyższa temperatura powierzchni ścian skutkująca większym komfortem cieplnym w czasie zimy
  • Brak przeciągów w obrębie wychłodzonych ścian
  • Ochrona przed letnim upałem
  • Wzrost wartości w przypadku wynajmu lub sprzedaży  • Engine: WDesign v3.01