<< lista produktów Linitherm
Poliuretan linitherm izoluje lepiejInstrukcja montażu systemu płyt Linitherm

Ocieplanie Dachów: Linzmeier - Linitherm PGV-Flex

Linzmeier - Linitherm PGV-Flex


LINITHERM PGV Flex

Nakrokwiowy system izolacji do dachów łukowych

Niezawodna izolacja ...
 • Do dachu walcowego, łukowego dachu szedowego, dachów zabytkowych domów z silnymi skręceniami, lukarn typu wole oko, lukarn z łukami odcinkowymi i wielu innych.

... w doskonałej jakości dla profesjonalistów ...
 • Obustronnie włóknina mineralna
 • Elastyczność od małych do dużych promieni
 • Równomierna izolacja dużych powierzchni
 • Układanie na deskowaniu

... z myślą o oszczędności energii PUR
 • Ochrona przed gorącem latem
 • Zatrzymywanie ciepła zimą
 • Rdzeń izolacji z pianki sztywnej PUR/PIR
 • Stale wysokie wartości izolacji - Przewodność cieplna λD = 0,026 / 0,028 W/(mK)
 • Maksymalna izolacja przy minimalnej grubości płyty
 • Pozytywna ocena biologii budowlanej: Pianka sztywna PUR/PIR nie zawierająca FCKW, HFCKW, formaldehydu ani włókien
 • Dodatni bilans ekologiczny

Izolacja nakrokwiowa - LINITHERM PGV Flex
Rdzeń izolacji: pianka sztywna PUR/PIR wg PN-EN 13165, klasa E, włóknina mineralna, materiał izolacyjny po stronie górnej i spodniej poprzecinany
Łączenie krawędzi: ścięte dookoła
Uwaga: Paroizolacja dokładana dodatkowo przez wykonawcę. Podczas budowania szkieletu dachu oraz całej konstrukcji dachu należy przestrzegać przyjętych zasad sztuki budowlanej.
Krycie: 2440 x 1200 mm (= miara obliczeniowa)
Grubość mm
Ilość na palecie λD Wartość U 1
PUR/PIR sztuk PUR/PIR [W/(m²K)]
60 40 117,1 0,028
80 30 87,8 0,026
120 (60+60)0,23
140 (60+80)


0,20
160 (80+80)017

1 Wartość U wyliczana z uwzględnieniem połączenia na wpust przy deskowaniu o grubości 19 mm.


Engine: WDesign v3.01